Termékkeresés
Bejáró Limes térkőlap, gránitszürke árnyalt Friedl Steinwerke

NEM KÖTELEZŐ EREJŰ LERAKÁSI ÚTMUTATÓ TÉRKÖVEKHEZ ÉS LAPOKHOZ


Kötőanyag nélküli (zúzalékágyba történő), illetve kötőanyagos (habarcságyba történő) lerakás esetén az ÖNORM B 2214 előírásai, valamint az RVS 08.18.01 és az RSV 03.08.63 feltételei érvényesek. A szakszerű kivitelezés garantálja a felület vízelvezetését és a szép végeredmény alapját képezi! Ne építsen be olyan termékeket, melyeken látható sérülések vannak.

NEM KÖTELEZŐ EREJŰ ÚTMUTATÓ A KIEMELÉS, AZ ALÉPÍTMÉNY-TÜKÖRALJZAT ÉS A FELÉPÍTMÉNY TEHERHORDÓ RÉTEGEINEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Kiemelés

Már a kiemelés során vegye figyelembe a teherhordó rétegek helyi adottságoktól, valamint a várható terheléstől függő magasságát (ld. 3. és 4. ábra), továbbá a megfelelő szegély szükségességét (erőelosztó szegély). Ha a lerakott kövek nincsenek szilárdan befogva a széleken, „elvándorolhatnak”, ami egyenetlen fugák kialakulásához vezethet. Ezért a kiemelés legyen kb. 20–30 cm-rel szélesebb, mint a lerakni kívánt felület.

Friedl Steinwerke

A térkőfelület kiszámítása

A térkőfelület kiszámítása során a raszterméretet használva 1 cm-es szélső fugát vegyen figyelembe a csatlakozásoknál.

Alépítmény-tüköraljzat

A kiemelt felületet pl. lapvibrátorral vagy hengerrel kell szilárdra tömöríteni, melynek során legalább 0,5%-os hosszirányú és (vízáteresztő talajok esetében) legalább 2%-os, ill. (vízátnemeresztő talajok esetében) 4%-os keresztirányú lejtést kell figyelembe venni az alépítmény-tüköraljzat vízelvezetéséhez. Ez hosszirányban 0,5 cm-es, keresztirányban pedig 2 cm-es, ill. 4 cm-es magasságkülönbségnek felel meg 1 méterre számítva. Ha a térkőfelület épülethez csatlakozik, a lejtést az épülettől elfelé kell kialakítani.
Vízátnemeresztő, pl. agyagos talajok esetében érdemes a vízelvezetéshez hosszirányban dréncsövet elhelyezni az alépítmény-tüköraljzat alá, melyet pl. 16/32 mm szemcseméretű vízelvezető zúzalékkal és geotextíliával kell körbevenni, továbbá szivárgóaknába, csatornába stb. kell bekötni. Ha vízelvezető csatornákra van szükség, a csatlakozásokat már ekkor figyelembe kell venni.

Kötőanyag nélküli alsó teherhordó réteg

Szükség esetén a felépítmény első részeként kb. 30–70 cm vastag, kötőanyag nélküli, a zúzalékból vagy kavicsból készült, 0/50–0/63 mm szemcseméretű, alsó teherhordó réteget kell felhordani az alépítmény-tüköraljzatra, melyet (legfeljebb 15 cm-es) rétegenként lapvibrátorral vagy hengerrel tömöríteni kell. Az alépítmény-tüköraljzat lejtését ebben a rétegben is ugyanúgy ki kell alakítani.
A későbbi ásási munkák elkerülése érdekében az alsó teherhordó réteget először csak olyan mértékben kell feltölteni, hogy kellő magasság maradjon a szegély számára (= kb. 20 cm-es betonlábazat plusz a szegélykő magassága), és el lehessen helyezni a szegélyköveket. Ha a szegélykő felső élének a térkőfelület felett kell elhelyezkednie, azt figyelembe kell venni a számítás során. A szegély beépítése előtt célszerű az egyes térkősorokat (a fugákat figyelembe véve) kirakni a szegély pontos távolságának meghatározására, hogy elkerülhetőek legyenek a vágási munkák. A térkőfelület építményhez való csatlakozása esetén 1 cm fugatávolságot kell hozzáadni (a hőtáguláshoz).

Szegély

A szegély megfelelő kialakítása paliszádok, szegélykövek, univerzális kőlapok vagy tömbkövek használatával érhető el. A köveket C16/20 minőségű szerelőbetonba kell elhelyezni. A szegélyeket úgy kell kivitelezni, hogy elosszák az erőket. Minden szegélyt vízmértékkel függőlegesbe kell állítani. A hátsó támaszték magasságának a teljes magasság kb. 2/3-ának kell lennie (lásd 2. ábra). A térkő és a fugák átnedvesedésének vagy szennyeződésének elkerülése érdekében a szegély talaj felőli oldala lefedhető fóliával vagy geotextíliával, és olyan háttöltéshez való anyag használható, mely lehetővé teszi a víz elfolyását. A beton kb. 24 órás kikeményedési ideje után a kötőanyag nélküli alsó teherhordó réteg elkészült. Figyelem: Ne végezze a tömörítést túl közel a szegélykövekhez, nehogy véletlenül meglazítsa azokat.

Friedl Steinwerke

Szegély

 1. Szegély (pl. univerzális szegélykő, kerti szegély)
 2. Hátsó támasztékos betonlábazat
 3. Térkő
 4. Zúzalékágy
 5. Kötőanyag nélküli felső teherhordó réteg
 6. Kötőanyag nélküli alsó teherhordó réteg
 7. Alépítmény-tüköraljzat

NEM KÖTELEZŐ EREJŰ LERAKÁSI ÚTMUTATÓ KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ÉPÍTÉSI MÓD ESETÉN

Térkövek, burkolólapok, kötéskövek, gyeprácskövek és vízelvezető kövek lerakási útmutatója.


Felső teherhordó réteg kötőanyag nélküli építési mód esetén

A kötőanyag nélküli alsó teherhordó rétegre kötőanyag nélküli, 0/22–0/32 mm szemcseméretű kavicsból, kb. 15–20 cm vastag felső teherhordó réteget kell felhordani. Legalább 0,5%-os hosszirányú lejtéssel, legalább 2%-os keresztirányú lejtéssel és optimális tömörítéssel el is készült a finomszemcsés tüköraljzat. Ennek során a felület egyenletességbeli eltérései legfeljebb 15 mm-esek legyenek 4 m-es szintezőléccel mérve. Fontos, hogy a teljes felépítmény vízáteresztő legyen.

Zúzalékágy

A kötőanyag nélküli felső teherhordó rétegre kb. 2/4, 3/5 vagy 2/8 mm szemcseméretű, 3–6 cm vastag zúzalékágyat kell lazán és egyenletesen felhordani kiegyenlítőrétegként. Segédeszközként 3–6 cm vastag csövek vagy lécek használata vált be, melyeket a kötőanyag nélküli felső teherhordó rétegre kell helyezni, fel kell tölteni zúzalékkal, majd léc segítségével lejtésben le kell húzni, végül el kell távolítani. Térkövek esetében vegye figyelembe a térkőágy plusz vastagságát, mivel az a tömörítés után még kb. 1 cm-rel lesüllyed. A lehúzott zúzalékágyat tilos tömöríteni, és arra rálépni sem szabad, ezért mindig csak akkora felületet húzzon le, amennyit egy nap alatt le tud rakni.
Ha a tárolás és szállítás során történő védelem céljából műanyag granulátum található a lapok között, azt a lerakás előtt szakszerűen ártalmatlanítani kell, semmilyen körülmények között nem seperhető be a fugákba.

Lerakás

Az egyik sarokban, derékszögben, lehetőség szerint a felület legmélyebb pontján kezdje el a lerakást, és feszítsen ki zsinórt segédvonalként. Természetes anyagú termékként a térkövek/térkőlapok színe változatos lehet. Ezért egyszerre mindig több raklapról és rétegből, ill. Big Bag zsákból kell kivenni. Így kiegyensúlyozott és szép színkép érhető el, továbbá elkerülhető a színek egy helyre való koncentrálódása. Ne építsen be olyan köveket, melyeken látható (szállítási stb.) sérülések vannak. Ügyeljen arra, hogy a köveknek felső és alsó oldaluk van. A finomszemcsés felső oldal (kopóréteg) biztosítja, hogy fokozottan kopásálló legyen a térkő. Ezért ügyeljen a kövek helyes lerakására. Lapok esetében ügyeljen arra, hogy azok teljes felületükön felfeküdjenek a zúzalékágyra.
Mivel a lerakott felület azonnal járható, mindig attól elfelé végezze a munkát. Ügyeljen rá, a kellő méretű körbefutó fugára (lásd az 1. ábrát is). A formátumtól és a követelménytől függően 5–8 mm a minimális fugaszélesség (az ÖNORM B2214 szerint). Túl kicsi távolság esetén széllepattogzás következhet be, mely nem jelent termékhibát, hanem a szakszerűtlen lerakásra vezethető vissza. 2–3 méterenként ellenőrizze a fugakép egyenletességét léc vagy zsinór segítségével. Adott esetben elszíneződést nem okozó műanyag kalapáccsal vagy térkősorrendezővel igazíthatja be a köveket.
Nagy méretű lapok lerakása esetén már a lerakás során ügyeljen a felület szintjének egyenletességére (lásd az FQP nagy méretű lapokról szóló irányelvét a www.steinwerke.at weboldalon). A későbbi, tömörítéssel történő kiegyenlítés csak nagyon nehezen kivitelezhető.
Amennyiben a köveket fix adottságok, pl. aknák, ereszek vagy falak miatt méretre kell igazítani, térkővágó vagy térkőroppantó gépre lesz szüksége. Különösen a burkolólapok esetében használható jól a vizes vágógép. A méretre vágás során kerülje a kis méretű illesztődarabokat, a hegyes szögű ékeket és az L alakú vágott darabokat. A vágás során keletkező porból és vízből álló szennyeződést azonnal teljeskörűen le kell mosni a termék felületéről, hogy a későbbi foltosodást elkerüljük.

Fugázás kötőanyag nélküli építési mód esetén

Néhány fotónkon termékmintafelület látható, ezért nincsenek kitöltve a fugák. A fugákat mindig ki kell tölteni.

A) FUGÁZÁS HOMOKKAL

Homokot, kavicsos homokot vagy zúzalékport átlósan kell a fugákba seperni, amikor a felület száraz. A 0/2 mm és a 0/4 mm közötti szemcseméretű fugázóhomok a megfelelő. A kivirágzások elkerülése érdekében ne használjon mészkövet. A Friedl ásványi fugakitöltő használatát javasoljuk. Részletesebb információk és előnyök a termékoldalon találhatók. A szükséges mennyiség a fugák arányától (szélesség, mélység, mennyiség) függően változik.

A csak gyalogos közlekedésre alkalmas, 6 cm-nél vékonyabb lapok esetében elszíneződést nem okozó műanyag kalapáccsal többször és ismételten meg kell ütögetni a térkőlapfelületet a szélek mentén (ne használjon lapvibrátort), majd újból fel kell tölteni és be kell iszapolni a teljesen feltöltött fugák elérése érdekében.

Térkövek esetében a fugázott és megtisztított felületet megfelelő lapvibrátorral száraz állapotban tömöríteni kell, egyszer hossz-, egyszer keresztirányban, kívülről befelé haladva. Olyan lapvibrátort használjon, amelyen elszíneződést nem okozó műanyag rátét van. A tömörítést követően még egyszer teljes magasságban fel kell tölteni és be kell iszapolni a fugákat.

Tisztítsa meg a felületet és távolítsa el a felesleges fugázó anyagot. A tisztítás elmaradása esetén a maradék anyag tartósan szennyezheti a kő felületét. A teljes teherbírás csak akkor garantált, ha a fugák teljesen fel vannak töltve fugázó anyaggal.

B) FUGÁZÁS FRIEDL ÁSVÁNYI FUGAKITÖLTŐVEL

Beépítési javaslat

 1. Gondoskodjon róla, hogy a kövek, ill. lapok felülete tiszta és száraz legyen. Öntse az ásványi fugakitöltőt alacsony magasságból a felületre, majd oszlassa el seprűvel és seperje be a fugához képest átlósan. Töltse fel teljesen a fugákat az ásványi fugakitöltővel.
 2. A csak gyalogos közlekedésre alkalmas lapok esetében pl. elszíneződést nem okozó műanyag kalapáccsal többször és ismételten meg kell ütögetni a térkőlapfelületet a szélek mentén, majd újbóli fel kell tölteni azt a teljesen feltöltött fugák elérése érdekében. Az összes többi Friedl kő, ill. térkőlap esetében a megtisztított kő-, ill. lapfelületet száraz állapotban tömöríteni kell, egyszer hossz-, egyszer keresztirányban, kívülről befelé haladva, majd ismét teljesen fel kell tölteni a fugákat.
 3. Tisztítsa meg a felületet lombfúvóval vagy finom seprűvel, hogy eltávolítsa a felesleges fugázó anyagot. A tisztítás elmaradása esetén a maradék anyag tartósan szennyezheti a kő felületét.
 4. Finom vízköddel nedvesítse meg az ásványi fugakitöltőt.
 5. Hagyjon a természetes kötőanyagnak a hőmérséklettől függően 5–10 percet az aktiválódásra.
 6. Telítse a fugákat óvatosan, bő vízsugárral. Ehhez ne a fugákra, hanem a kőre irányítsa a vízsugarat. Telítés után folytassa a kő-, ill. lapfelületek tisztítását vízzel, míg a fugázó anyag összes maradványát el nem távolítja. Ezzel tartósan elkerülheti a szennyeződéseket. A fuga kikeményedése az időjárástól és a hőmérséklettől függően történik.
  A Friedl ásványi fugakitöltő maximális stabilitásának elérése érdekében a fuga teljes mélységét ki kell tölteni, és az anyagnak teljesen ki kell keményednie. Vízelvezető élek és folyóvíz esetén megfelelő óvintézkedéseket kell foganatosítani a fugák kimosásának megakadályozására.
  A fugák karbantartása során az előbbiekben említett beépítési javaslat szerint kell eljárni, de az ismételten feltöltendő fugának legalább 1 cm mélyen üresnek kell lennie. A térkőfelület tisztítása során ügyeljen arra, hogy ne mossa ki az ásványi fugakitöltőt.
Friedl Steinwerke

A kötőanyag nélküli építési mód felépítése

 1. Térkő
 2. 3 és 6 cm közötti vastagságú zúzalékágy – 2/4, 3/5 vagy 2/8 mm-es szemcseméret
 3. 15 és 20 cm közötti vastagságú, kötőanyag nélküli felső teherhordó réteg – szemcseméret: pl. 0/22 és 0/32 mm közötti
 4. Esetleg kötés nélküli alsó teherhordó réteg (ha szükséges) – szemcseméret: 0/50 és 0/63 mm közötti (fagyvédő anyag), ahol a szükséges rétegvastagság az altalajtól és a várható terheléstől függően 30 és 70 cm közötti
 5. Alépítmény-tüköraljzat

NEM KÖTELEZŐ EREJŰ LERAKÁSI ÚTMUTATÓ KÖTŐANYAGOS ÉPÍTÉSI MÓD ESETÉN

csak gyalogos közlekedésre alkalmas felületeknél, pl. teraszon és medenceszegélyként használt lapok esetében

A keresztkötésben való lerakás a feszültség által okozott repedésekre kevésbé hajlamos, mint a fél- vagy a harmadkötésű lerakás, különösen cementkötésű habarccsal való fugázáskor.

Általánosságban azt javasoljuk, hogy minden lerakási minta esetében rugalmas, feszültségcsökkentő fugakitöltő anyaggal, pl. az Ardex által gyártott MorTec SOFT** anyaggal történjen a fugázás. Amennyiben cementkötésű, merev fugázásra van szükség, a lerakás csak keresztkötésben történhet. A préselt burkolólapok (pl. Largo, Classic burkolólap, Cadea) tartósan rugalmas fugázóanyaggal történő fugázásánál a felső oldal éleit lerakás előtt le kell csiszolni (pl. kerámia csiszolókővel).

Felső teherhordó réteg kötőanyagos építési mód esetén

A lapok kötőanyagos építési móddal (habarcságyba történő) lerakásához a kötőanyag nélküli alsó teherhordó rétegre 10–20 cm fagyálló, az RVS 08.18.01 irányelv XF1 követelményének megfelelő vízelvezető betont kell felhordani, majd azt könnyű (kb. 80 kg-os) lapvibrátorral tömöríteni kell. Ügyeljen a legalább 0,5%-os hosszirányú és a legalább 2%-os keresztirányú lejtés kialakítására. A szerkezettől függő csatlakozási, tágulási és mozgási fugákat figyelembe kell venni.

Friedl Steinwerke

A kötőanyagos építési mód felépítése

 1. Teraszlap
 2. Ragasztó
 3. Kb. 3 és 6 cm közötti vastagságú habarcsréteg – fagyálló, trasstartalmú, vízelvezető habarcs
 4. Kb. 10 és 20 cm közötti vastagságú kötőanyagos felső teherhordó réteg – XF1 fagyálló vízelvezető beton az RVS 08.18.01 szerint
 5. Esetleg kötés nélküli alsó teherhordó réteg (ha szükséges) – szemcseméret: 0/50 és 0/63 mm közötti (fagyvédő anyag), ahol a szükséges rétegvastagság az altalajtól függően 10 és 50 cm közötti
 6. Alépítmény-tüköraljzat

A habarcságyba történő lerakás során a felső teherhordó réteg vízelvezető betonjának teljesen és tartósan stabilnak, valamint zsugorodásoktól mentesnek kell lennie (azaz legalább 3–5 naposnak kell lennie, mely időtartamot alacsony hőmérsékletek esetén meg kell hosszabbítani, a gyártó által megadott pihentetési időt figyelembe véve), mivel a szerelőbeton zsugorodása a lapok leválásához vezethet. A feldolgozási hőmérséklet nem lehet 5 Celsius-fok alatt. Magas hőmérsékletek esetén gondoskodni kell a párolgás elleni védelemről (pl. fólia használatával), és be kell tartani a habarcs, a ragasztó, valamint a fugázó anyag feldolgozási irányelveit.

Habarcsréteg

A vízelvezető betonra kb. 3–6 cm vastag, fagyálló, trasstartalmú vízelvezető habarcsból (pl. Baumit PflasterDrainmörtel plus GK 4** vagy GK 8**) készült habarcsréteget kell felhordani földnedves konzisztenciában. A megfelelő tapadás elérése érdekében a habarcsréteg előállításával párhuzamosan erőzáró kötést kell kialakítani megfelelő ragasztó, pl. Baumit FlexSteinkleber Weiss S1** fogazott simítóval való, teljes felületre történő felhordásával a lapok alsó felületére, melynek során nem csökkenhet a habarcságy vízelvezető hatása (ld. 5. ábra). Elszíneződést nem okozó műanyag kalapáccsal való kopogtatással azonnal ki kell egyenlíteni a magasságkülönbségeket.

Habarcsfuga esetén 8 és 15 mm közötti méretűnek kell lennie a fugaszélességnek; a szerkezettől függő csatlakozási, tágulási és mozgási fugákat figyelembe kell venni. A tartósan rugalmas Ardex MorTec SOFT** fugakitöltő anyag használata esetén a fugák mérete lehet csupán kb. 5 mm, és nincs szükség tágulási hézagok kialakítására. 

Ne építsen be olyan lapokat, melyeken látható (szállítási stb.) sérülések vannak. A vágási munkákhoz megfelelő gépeket, pl. térkővágót vagy vizes vágógépet kell használni. A vágás során keletkező porból és vízből álló szennyeződést azonnal teljeskörűen le kell mosni a termék felületéről, hogy a későbbi foltosodást elkerüljük. A lerakás során felváltva vegye le a lapokat a különböző raklapokról, hogy megőrizze a természetes megjelenést, és elkerülje a színek egy helyre való koncentrálódását (gyártásból adódó színkülönbségek).

Friedl Steinwerke

Megfelelő bekenés

Fogazott simítóval hordja fel a ragasztót a teljes felületre.

Fugázás kötőanyagos építési mód esetén

A felület fugázása legkorábban a lerakás után egy nappal kezdhető el.

Habarcsfuga: A fugázás előtt alaposan nedvesítse be a lapokat. A lapok fugázásához fagyálló, trasstartalmú fugázóhabarcsot, pl. Baumit PflasterFugenmörtel** terméket kell használni. A habarcsmaradványokat és a cementfátyolt azonnal el kell távolítani a lapok felületéről. A habarcsfugával és az Ardex által gyártott MorTec SOFT** anyaggal történő fugázással kapcsolatos részletes információkat lásd a „Teraszlapok lerakása kötőanyagos építési móddal” című videóban.


Tipp: Azért, hogy pl. kávé, olaj, vörösbor, kipufogó gázok által okozott szennyeződés esetén könnyebben tisztíthatók legyenek a lapok, javasoljuk, hogy a Duoprotect DP30 szer felvitelével impregnálja a lapokat a lerakást követően, feltéve, hogy nincsenek gyárilag felületvédelemmel (Duoprotect DP30 vagy Duoprotect DP60) ellátva. Az impregnálószert csak azután hordja fel, hogy az ágyazó- és a fugázóhabarcs kellően kiszárad (a fugázás után kb. 30 nappal).

**Vegye figyelembe a gyártó feldolgozási utasításait.

Minden információ ajánlás, melyet tapasztalataink alapján készítettünk a feldolgozó, ill. a vásárló támogatására. Ez nem mentesíti a vásárlót az alól, hogy saját maga ellenőrizze a tervezett felhasználási célra való alkalmasságot. Minden adat előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Minden lerakási és feldolgozási útmutató tájékoztató jellegű.