Die Fugen wurden mit dem Friedl Mineral-Fugenfüller ausgefüllt.
Die Fugen wurden mit dem Friedl Mineral-Fugenfüller ausgefüllt.

Lerakási útmutató

Ügyfeleink figyelmét kifejezetten felhívjuk arra, hogy a Friedl Steinwerke GmbH az általa gyártott beton- és betonkőtermékek lerakásával nem foglalkozik, hanem mindenkinek azt ajánljuk, hogy termékeink lerakását szakképzett és iparengedéllyel rendelkező burkolókra vagy burkoló cégekre bízza. A vásárlás során adott lerakási és használati útmutatásaink így csak tájékoztatásul szolgálnak, és a Friedl Steinwerke GmbH semmilyen jellegű felelősséget nem vállal értük. Alábbi útmutatásaink tájékoztató jellegűek, és semmilyen kötelezettséggel nem járnak. A bennük foglalt adatok az aktuális műszaki ismereteknek felelnek meg. Külön értesítés nélkül bármikor módosíthatók, ezért nem szavatoltak. A műszaki változtatások, tévedések és sajtóhibák jogát fenntartjuk.


Alábbi lerakási útmutatónk és adataink ajánlásként szolgálnak, és sokéves gyakorlati tapasztalataink eredményét foglalják össze. Ez alapján a gyártó felé semmilyen jogi követelés vagy felelősség nem támasztható.

AJÁNLÁS JELLEGŰ ÚTMUTATÓ TÉRKÖVEK LERAKÁSÁHOZ

Lerakási útmutató térkövek, betonlapok, kettős kötésű kövek, fugáik között füvesíthető gyeprácskövek és vízelvezető térkövek lerakásához.

Földkiemelés
Kérjük, már földkiemeléskor gondoljon arra, hogy a burkolatot majd megfelelő szegéllyel kell körülvenni (erőelvezető szegélyezés). Ha a széleken nem védi szegély a köveket, azok „vándorolhatnak“, és egyenetlen fugák keletkezhetnek. Az ágyazatnak kiásott terület ezért minden oldalán legyen kb. 20 – 30 cm-el szélesebb, mint a burkolandó felület.

Alépítmény hordozóréteggel
A kötés nélküli (zúzalékkőbe történő) és kötött (habarcságyba történő) lerakásra az ÖNORM B 2214-es rendelet irányelvei mellett és az RSV 08.18.01 és RVS 03.08.63 feltételei érvényesek. A szakszerű kivitelezés szavatolja a felület vízmentesítését, és az esztétikus végeredmény alapja!
Első lépésként járásszilárddá tömörítjük az alépítményt, s közben ügyelünk arra, hogy hosszirányban legalább 0,5 %-os, keresztirányban pedig 4 %-os lejtéssel bírjon a felület, a megfelelő vízelfolyás végett. Ez hosszirányban 0,5 cm, keresztirányban pedig 4 cm szintkülönbségnek felel meg méterenként. Az alépítményre kb. 30 – 70 cm vastag, kötés nélküli alsó hordozóréteget terítünk falanyagból vagy 0/30 – 0/70 mm szemcseméretű kavicsból, és rétegenként tömörítjük. Erre a rétegre hordjuk fel az ugyancsak kötés nélküli, felső hordozóréteget 0/30 mm szemcseméretű kavicsból, kb. 10 – 20 cm vastagon. Az így elkészült, optimálisan tömörített alépítménynek hosszirányban legalább 0,5 %, keresztirányban legalább 2,5 % lejtéssel kell bírnia. A felület egyenetlenségei 4 m-es mérőléccel mérve nem haladhatják meg a 15 mm-t. A teljes alépítményt vízáteresztően kell megépíteni.

Szegélyek
A burkolandó terület széleinek megfelelő szegélyezését paliszádokkal, szegélykövekkel, univerzális kőlapokkal vagy tömbkövekkel érhetjük el. A köveket C 16/20-as aljzatbeton alapba rakjuk. A szegélyeket függőlegesen vízmértékkel kell beállítanunk. A háttámasz magassága a teljes magasság kb. 2/3-a legyen. A burkolólapok vagy a fugák átnedvesedését vagy szennyeződését elkerülendő, a szegélyeket oldalról fóliával vagy szűrőfátyollal szigetelhetjük, és vízáteresztő kitöltő anyagot használhatunk.

Burkolatágy
A kötés nélküli felső hordozórétegre kiegyenlítő rétegként pl. 2/4, 3/5 vagy 4/8 mm-es szemcseméretű, 3 – 6 cm vastag zúzalékágyat terítünk lazán és egyenletesen. Segédeszközként jól bevált a 3 – 6 cm vastag csövek vagy lécek használata, amelyeket a kötés nélküli felső hordozórétegre fektetünk, és zúzalékkal kiegyenlítünk. A zúzalékot feltöltés után léccel lehúzzuk. Vegyük figyelembe, hogy a burkolatágy bevibrálás után még kb. 1 cm-el süllyed. A lesimított zúzalékágyat sem döngölni, sem letaposni nem szabad, ezért egyszerre mindig csak akkora felületet simítsunk le, amennyit egy nap le tudunk burkolni.

Lerakás
Figyelem: a védőcsomagolás eltávolításakor kövek eshetnek ki! A raktározáshoz és szállításhoz használt, a termék védelmét szolgáló műanyag-granulátumot lerakás előtt szakszerűen hulladékkezeljük, és semmiképp se söpörjük be a fugákba! A lerakást az egyik sarokból, derékszögben kezdjük, lehetőleg a burkolandó felület legmélyebb pontján, és segédvonalként feszítsünk ki zsinórt. A térkövek színe, mivel természetes anyagokból készülő termékek, árnyalatnyi eltéréseket mutathat. Ezért ajánlott, hogy egyszerre mindig több raklapról és rétegből vagy „big bag” zsákból válogassuk össze a köveket. Így egyenletes és szép szín-összhatást érhetünk el, és elkerülhetjük a színkoncentrációt. Ügyeljünk arra, hogy a köveknek alsó és felső oldaluk van. A terhelt felület nagyobb kopásállóságát a finomszemcsés felső oldal (kopóréteg) biztosítja. Ezért ügyeljünk rá, hogy megfelelő oldalukkal rakjuk le a köveket. Mivel a lerakott felület azonnal járható, mindig magunktól elfelé dolgozzunk. Ügyeljünk a fugák körbefutóan egyenletes szélességére. A túl szoros lerakás élsérüléseket okozhat, amelyek nem a termék hibájára utalnak, hanem a szakszerűtlen lerakásból eredeztethetők. 2 – 3 méterenként léc vagy zsinór segítségével ellenőrizzük a fugakép egyenletességét. Ha szükséges, lerakás után nem színező gumikalapáccsal vagy sorrendezővel igazíthatunk a kövek helyzetén. Az esztétikailag kifogásolható szegélyezést elkerülendő, már tervezéskor hangoljuk össze a szegélyelemek távolságát a burkoláshoz használt kövek raszterléptékével. Ha a köveket mégis fix adottságokhoz, pl. aknákhoz, ereszekhez vagy falakhoz kell igazítanunk, kővágó vagy kőhasító berendezésre lesz szükségünk. Ügyeljünk arra is, hogy a kő vágás után is elegendő oldalhosszal rendelkezzen.

Fugázás
Figyelem: katalógusunk egyes képein Indoor-mintakertünk termékminta-felületei láthatók, amelyek nincsenek kifugázva. A fugákat azonban mindig ki kell tölteni. A fugákat homokkal, kavicsos homokkal vagy zúzalékkővel söpörjük be. Az alkalmas szemcseméret 0/2 – 0/4 mm. A kivirágzást megelőzendő, fugázáshoz ne használjunk mészkövet. Cégünk a Friedl Ásványi-fugázót** ajánlja.

Az anyagszükséglet a fugák arányától (szélességétől, mélységétől, számától) függ.  A fugákat száraz felület mellett töltjük ki fugázó anyaggal. A tiszta felületet száraz állapotban, megfelelő lapvibrátorral, kívülről befelé döngöljük keresztben, majd hosszában.
 Ügyeljünk rá, hogy a lapvibrátor gumitalpa ne színezzen. Bevibrálás után a fugákat még egyszer teljes magasságig töltjük, és bemossuk.

Felhasználási útmutató a Friedl  Ásványi Fugázóhoz

Alépítmény és hordozóréteg:
1 kőburkolat, 2 lehúzott zúzalékágy, 3 lehúzóléc, 4 segédléc, 5 kötés nélküli felső hordozóréteg,
6 kötés nélküli alsó hordozóréteg kb. 30-70 cm, 7 soványbeton, 8 szegélykő, 9 alépítmény
Szegély kialakítása: 1 kőburkolat, 2 kb. 3-6 cm¬es zúzalékágy, 3 kötetlen felső hordozóréteg, 4 kötetlen alsó hordozóréteg, kb. 30-70 cm
A túl vastag burkolatágy nyombarázdákat eredményezhet
A burkolatágy egyenetlen vastagságának betudható deformációk bevibrálás előtt
A burkolatágy egyenetlen vastagságának betudható deformációk használat után
Ügyeljünk rá, hogy a burkolatágy a lerakott felület bevibrálásakor még kb. 1 cm-¬el süllyed!
Hibás: távtartók nélkül összeérnek a kövek
Helyes: a köveket itt megfelelő fugatávolsággal rakták le. Minimális fugaszélesség formátumtól és igénybevételtől függően kötetlen lerakásnál 5–8 mm, kötött lerakásnál 8–15 mm (ÖNORM B 2214 szerint)

AJÁNLÁS JELLEGŰ ÚTMUTATÓ LAPOK KÖTÉS NÉLKÜLI (ZÚZALÉKÁGYBAN TÖRTÉNŐ) LERAKÁSÁHOZ


Kötés nélküli (zúzalékágyba történő) lerakáskor az ÖNORM B 2214 előírásai érvényesek. Az alépítményre 0/16 mm – 0/32 mm szemcseméretű kavicsréteget hordunk fel, amit alaposan tömörítünk, és a végleges felület lejtéséhez igazítunk. Erre a finom kavicsrétegre hordjuk fel a 3 – 6 cm vastag zúzalékágyat. Ezt sem tömörítenünk, sem letaposnunk nem szabad. A lapok lerakása után a fugázás következik, pl. Friedl Ásványi-fugázóval**, ld. 177. és 202. o.
6 cm-esnél vékonyabb lapok esetében nem színező gumikalapáccsal egyengetjük el a felületet (ne használjunk lapvibrátort). Nagyméretű lapok lerakásánál már lerakáskor ügyeljünk a felület egyenletességére (ld. az FQP megfelelő irányelveit), mert ezeknél nincs lehetőség bedöngöléssel való utólagos szintkiegyenlítésre.

AJÁNLÁS JELLEGŰ ÚTMUTATÓ LAPOK KÖTÖTT (HABARCSÁGYBA TÖRTÉNŐ) LERAKÁSÁHOZ

Földkiemelés, alépítmény és hordozóréteg
Kötött (habarcságyba történő) fektetéshez az ÖNORM B 2214 rendelet irányelvei és az RVS 08. 18. 01 feltételei útmutatók.
A szakszerű kivitelezés szavatolja a felület vízmentesítését, és ez az esztétikus végeredmény alapja. A földet legalább olyan szélességben emeljük ki, amekkora a burkolandó felület, a szegélyeket is beleértve. Az alépítményt pl. lapvibrátorral vagy hengerrel tömörítsük, s ennek során hosszirányban legalább 0,5 %, keresztirányban 4 % lejtéssel gondoskodjunk a vízelvezetésről. Ez hosszirányban 0,5 cm, keresztirányban pedig 4 cm szintkülönbségnek felel meg méterenként. Agyagos talajon ajánlatos hosszirányban drenázscsövet fektetni, amelyet pl. 16/32 mm-es drenázskaviccsal és szűrőfátyollal veszünk körbe. A helyi adottságoktól és a várható terheléstől függően pl. 0/70-mmes kavicsot hordunk fel több rétegben (rétegenként max. 15 cm-t), és az egyes rétegeket pl. lapvibrátorral vagy hengerrel tömörítjük. Hordozórétegként 10 – 20 cm vastag fagyálló (XF1 környezeti osztályú) aljzatbetont hordunk fel, amit kétszeresen vasalunk. Ügyeljünk a megfelelő lejtésre. 4 – 5 méterenként méterenként hagyjunk dilatációs fugákat.
Habarcságyba történő fektetéskor az alsó betonrétegnek teljesen és tartósan stabilnak és zsugorodásmentesnek (azaz legalább 6 – 7 hetesnek) kell lennie. Az aljzatbeton zsugorodásának hatására a lapok elválhatnak.

Lapok lerakása habarcságyba
A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell az alépítmény megfelelő szilárdságát és fagybiztos szerkezetét. Az alapnak lejtéssel kell bírnia, hogy az átszivárgó víz mindenkor elfolyhasson. A munkahőmérséklet nem lehet alacsonyabb +5 Celsius foknál. Készítsünk kb. 3 – 6 cm vastag habarcságyat fagyálló, trasztartalmú habarcsból, pl. Baumit Pflaster Drainmörtel plus GK 4 vagy GK 8-ból** földnedves sűrűségben. A megfelelő rögzítéshez ügyelnünk kell a lapok és az ágyazat közötti kellően erős kötésre is, amit megfelelő ragasztó, pl. trasztartalmú Baumit SteinKleber plus** felületkitöltő felvitelével érhetünk el. A ragasztóanyagot fogas lappal simítsuk el a lapok teljes alsó felületén, és ügyeljünk arra is, hogy ezáltal ne csökkenjen a habarcságy drenázshatása. A szintkülönbségeket azonnal egyengessük el ütögetéssel, amihez nem színező gumikalapácsot használjunk. A fugák szélessége 8 – 15 mm között legyen. 4 – 5 méterenként hagyjunk dilatációs fugákat. Ne használjunk fel láthatóan (a szállítás során vagy más okból) sérült lapokat. Vágáshoz megfelelő szerszámot, pl. csempevágó gépet használjunk. A felület fugázása legkorábban egy nappal a lapok lerakása után kezdődhet.

Fektetéskor különböző raklapokról válogassuk a lapokat, hogy természetes összképet kapjunk (gyártásból adódó színeltérések), és kerüljük a színkoncentrációt.

Fugázás
A lapok fugázását trasztartalmú fugázó habarccsal, pl. Baumit PflasterFugenmörtellel** végezzük.
A habarcsmaradékot és cementfátylat azonnal távolítsuk el a lapokról.

Tipp: Hogy a lapokról könnyebb legyen eltávolítani az esetleges szennyeződéseket, pl. a kávé-, olaj-, vörösbor-, fáradtolaj- stb. foltokat, azt ajánljuk, hogy lerakás után DUOPROTECT DP30-al impregnálja köveinket, amennyiben nem lettek már gyárilag felületvédelemmel (Duoprotect DP30 vagy Duoprotect DP60) ellátva. Az impregnálás további előnye a nagyobb kopásállóság. Az impregnálást csak az ágyazati és fugázó habarcs kellő kiszáradása (kb. 30 nap) után végezzük.

Lerakás habarcságyba: 1 habarcs, 2 drénbeton  RVS 08.18.01-nek megfelelően,
3 kötetlen alsó hordozóréteg

AJÁNLÁS JELLEGŰ LERAKÁSI ÚTMUTATÓ TÖMBKÖVEKBŐL ÉS UNIVERZÁLIS KŐLAPOKBÓL ÉPÍTETT LÉPCSŐKHÖZ


Nincs szükség munkaigényes alépítményre, mindössze az utolsó lépcsőfoknál szükséges olyan fagyálló alap, amely megakadályozza a lépcső elmozdulását. A lépcsőfokok mélysége és magassága szabadon alakítható.

Lépcsőépítés tömbkövekkel soványbeton alapba: Stufen aus Blocksteinen = lépcsőfokok tömbkövekből, Pflastersteine = terkő, Schotter = kavics, Beton = beton, Splitt = zúzalék
Alternatív megoldás: lépcsőépítés univerzális kőlapokból, kész betonalapra,
Rohstufe betoniert = beton szerkezeti lépcső

AJÁNLÁS JELLEGŰ ÚTMUTATÓ FALAZÓKÖVEK ÉS TÖMBKÖVEK HASZNÁLATÁHOZ

Az alábbi útmutatások ragasztóval vagy habarccsal illesztett kövekhez szolgálnak. A mennyiség kiszámításához kisebb falak esetében a köv. gyakorlati szabály érvényes: szabadon álló fal maximális magassága 4 méteres mezőhossz esetén (pl. betonozott oszlopok között): 12 – 16 cm-es falvastagságig: magasság max. 1,5 m – 24 cm-es falvastagságig: magasság max. 2 m.

Falak stabilitása (pl. kerítés-, falazó- vagy rézsűkövek esetében)
A stabilitás kiszámításának döntő tényezői: a fal fekvése, hossza, magassága és vastagsága, valamint a földnyomás és szélterhelés (szélsebesség). Ezeket a számításokat statikussal végeztessük, aki egyebek közt a helyi adottságokat is figyelembe veszi.

Alapozás
Minden falhoz alap szükséges, amely rendszerint C12/15 minőségű betonból készül. Az alap szélessége az építendő falnál kb. 10 cm-el legyen szélesebb. Az alap mélységét dőlésszögének, terhelésének, a helyi fagyhatárnak ill. a talajviszonyoknak a függvényében kell meghatározni. Feszítsünk ki zsinórt, hogy pontosan kijelöljük a fal haladási irányát.
Figyelem: Az alap felső peremének a talaj szintjéig kell érnie, hogy a földnedvesség ne szívódhasson fel a falba. Ha a talaj nem elég szilárd, zsaluzatként használjunk zsaluköveket, mivel különben nem tudunk függőleges árokfalat felhúzni. Az alapot érdemes 6 méterenként tagolnunk, ezt a dilatációs fugát 10 mm vastag szigetelőlap közbeiktatásával állíthatjuk elő. A dilatációs fugát a felépítményben is folytatni kell. Az alapot hosszanti irányban egyenletesen szerkezeti acéllal vasaljuk, így biztosítjuk földsüllyedéssel szemben, és megakadályozzuk, hogy később repedések keletkezzenek. Ezután betonnal töltjük ki az alapot. A betont bevibrálással, a földnedves betont döngöléssel tömörítjük. Szükség esetén drenázscsöveket is közbeiktathatunk.

Falrakás
A kövek elrendezése a raklapon gyártási és szállítási szempontokhoz igazodik, és falrakáskor nem kell ezt a rendet figyelembe vennünk. Gutshof falazókövünk esetében a különböző hosszúságú kövek már gyárilag úgy vannak keverve, hogy természetes látványhatás jöhessen létre. Bármilyen minta szerint rakjuk a falat, a felrakás nem előre adott sorrend szerint történik; bármelyik megfelelő magasságú követ felhasználhatjuk, ha illik a kötésbe.
Kerüljük a keresztkötéseket!
A köveket úgy rendezzük el, hogy átfedjék az alattuk fekvő illesztési hézagokat.  A köveket mind fugák nélkül, trasztartalmú, fagyálló ragasztóval pl. Baumit Steinkleber plus-szal ** vagy STÖ Nr. 1 der wasserbeständige Universal Kleb- u. Dichtstoff-al**, mind szándékos – 1-2 cm-es – fugákkal is falazhatjuk . Ez utóbbiakat pl. Baumit Steinmörtel plus-szal** tölthetjük ki. Fugázáshoz hasznos segédeszközök lehetnek az 1 – 2 cm vastag, kb. 2 cm széles és 200 cm hosszú falécek, amelyek támaszt adnak a következő rétegnek, egyúttal pedig a fugák vastagságát is megadják. A fugák kivirágzását megelőzendő, csak habarcsot vagy traszcementet használjunk. A fölösleges habarcsot azonnal távolítsuk el, és a köveket tisztítsuk meg. A vizes habarcs okozta szennyeződések cementfátyolként később is láthatóak maradnak. A kövek helyzetét folyamatosan ellenőrizzük vízmértékkel és zsinórállvánnyal.

Támfalak: Statikailag erős terhelésnek kitett támfalak esetében előbb falat, pl. betonfalat kell emelnünk. A falazóköveket ezután rakhatjuk fel a betonfal takarásaként.

Háttöltés
Építés közben rétegenként vízáteresztő és fagyálló, pl. 0/63 mm-es kavicsanyagot iktatunk közbe, amit tömörítünk. Az alap felső szélének magasságában drenázscsövet fektetünk. A fal mögé helyezett védőfóliával vagy szűrőfátyollal akadályozzuk meg, hogy a lejtőről víz ill. sár hatoljon be a falba ill. a fugákon át. A falrétegek szintkülönbségeit fugázó habarccsal egyenlíthetjük ki.

Háttöltés
Háttöltés
Réteges fal Gutshof falazókő MB24 
falvastagság: kb. 24 cm
sormagasság: 15 cm vagy 22,5 cm
kőhossz: 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm és 50 cm
Réteges fal szabályosan váltakozó sorokkal Gutshof falazókő MB24 
falvastagság: kb. 24 cm
sormagasság: 7,5 cm*, 15 cm és 22,5 cm
kőhossz: 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm és 50 cm
*7,5 cm magas kövek 30, 20 és 10 cm-es hosszmérettel kaphatók.
Réteges fal szabálytalanul váltakozó sorokkal Gutshof falazókő MB24 
falvastagság: kb. 24 cm
sormagasság: 7,5 cm*, 15 cm és 22,5 cm
kőhossz: 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm és 50 cm
Szükség esetén a köveket megfelelő méretre kell igazítanunk.
*7,5 cm magas kövek 30, 20 és 10 cm-es hosszmérettel kaphatók.

AJÁNLÁS JELLEGŰ ÚTMUTATÓ KERÍTÉSRENDSZEREK ÉPÍTÉSÉHEZ

Alábbi útmutatónk vasalt és betonnal kitöltött kövek rakásához szolgál.

Alapozás
A szakszerű alapozással kapcsolatos tudnivalókat a falazó- és tömbkövek rakásáról szóló részben találhatjuk. Kerítéskövek rakásához legalább C12/15 minőségű és F45 konzisztenciájú betont használjunk. A betont döngöléssel tömörítsük. Ügyeljünk rá, hogy a még megkötetlen betonban időben helyezzük el a vasrudakat, amelyek később kellően erős kötést biztosítanak az alap és az oszlopok között (a vasrudakat és a beton minőségét legjobb szakemberrel a helyszínen megválasztani). Az alap felületének teljesen simának és vízszintesnek kell lennie.

Rakás
Kerítések rakásához legalább F45 konzisztenciájú és XF1 környezeti osztályú (fagyálló) kitöltő betont, pl. Baumit Trockenbeton 20-at vagy 30-at** használjunk. Az esetleges kivirágzások csökkentésére trasztartalmú cementet használjunk. Használjunk betonvasakat, FRIEDL kerítésköveket, FRIEDL kerítés-fedlapokat, az elektromos kábelekhez rugalmas köpenycsövet, vízmértéket, lapátot és talicskát.  A habarcságyhoz helyszíni betonkeverés esetén 2:1 arányú cementvíz keveréket (cementenyvet) készítsünk, és ehhez annyi adalékanyagot (homok-/kavicskeveréket) adjunk, amíg a kívánt konzisztenciát el nem érjük. A kövek habarcságyba rakásakor különösen az első sorban ügyeljünk a pontosságra és egyenletességre. A következő sorokat szárazon rakjuk fel. Ügyeljünk rá, hogy a fugákat kötésben helyezzük el! A sorok elején és végén használjunk 1/2-köveket, így szebb összhatást érünk el. Ügyeljünk a kerítésbe integrálandó elemek – levélláda, csengő, kaputelefon, kamera stb. – megfelelő elhelyezésére. A keletkező üregeket kitöltő betonnal, pl. Baumit Trockenbeton 20-al vagy 30-al** töltjük ki. A betont ezután tömörítjük (rendszeres töltés és tömörítés 3-4 soronként). A fedlapok elhelyezése előtt trasztartalmú, fagyálló ragasztóval, pl. Baumit SteinKleber plusszal** egyenlíthetjük ki a kitöltő beton esetleges egyenetlenségeit. Végül a színben illő FRIEDL kerítés- és oszlop-fedlapokat helyezzük fel a teljes felület ragasztásával. A falak és fedlapok között fagybiztos, rugalmas, trasztartalmú csemperagasztóval, pl. Baumit SteinKleber plusszal** vagy STÖ Nr. 1 der wasserbeständige Universal Kleb- u. Dichtstoff-al** érhetjük el a legjobb kötést. A fedlapok találkozásánál keletkező fugákat fugazáró ragasztóval töltjük ki. A 3 oldalán  hasított Gutshof fedlap használatakor trasztartalmú fugázó habarcsot, pl. Baumit Steinmörtel plust** vagy Baumit Fugenmörtelt** használjunk a keletkező rések kitöltésére. Már néhány nappal kerítésünk megépítése után kifúrhatjuk és dübelezhetjük a kerítésmezők rögzítőpontjait.

**Vegye figyelembe a gyártó használati útmutatásait.

Lerakási útmutatónk ajánlás jellegű, és minden esetben garancia nélküli.

1 Alapozás 70-100 cm, 2 Grado kerítés- és falazókő, 3 Megerősítés