Termékkeresés

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Személyes adatait ezért kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve az Önnel egyeztetett célra, az Ön beleegyezésével dolgozzuk fel. Az adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretnénk átfogó tájékoztatást nyújtani Önnek a vállalatunk által végzett adatkezelésről és az Önt megillető jogokról. 

 1. Általános rész
 2. Adatkezelők
 3. Személyes adatok feldolgozása
 4. Az adatkezelés jogalapja
 5. Személyes adatainak továbbítása harmadik feleknek
 6. Adatfeldolgozó
 7. Az adattárolás időtartama
 8. Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai
 9. Weboldal használata
 10.  Adatkezelés fizetések feldolgozása során
 11. Sütik
 12. Közösségi média
 13. Nyereményjáték
 14. Hírlevél
 15. Analitikai eszközök és reklám
 16. Google Maps használata
 17. Állá shirdetésre jelentkezők adatai

1. Általános rész

Mi, a Friedl vállalatcsoport, kezeljük az Ön által, számos különböző szolgáltatásunk igénybe vétele során nekünk megadott személyes adatait. Adatait megadhatja nekünk személyesen, az üzlethelyiségeinkbe tett látogatás során, szakkiállításokon és hasonló eseményeken, e-mailben történő ajánlatkéréskor, vagy weboldalunk illetve webshopunk használata keretében, valamint saját adatbevitel, például regisztrációs vagy megrendelési folyamat során, a velünk való kapcsolatfelvétel, nyereményjátékban való részvétel vagy hírlevelünkre való jelentkezés alkalmával. Fontos számunkra az Ön adatainak körültekintő kezelése. A ránk bízott adatokat mindig szigorúan bizalmasan, felelősséggel kezeljük. Az Ön adatainak kezelése során minden vonatkozó törvényt gondosan betartunk, és a ránk rótt kötelezettségeket teljesítjük. Adatvédelmi nyilatkozatunkban átfogó tájékoztatást adunk az Ön személyes adatainak általunk végzett feldolgozásáról és az ezzel kapcsolatban Önt megillető jogokról. Az alábbiakban meghatározzuk az egyes adatkategóriákat, amelyeket feldolgozunk, az adatkezelés céljait, amelyeknél minden esetben hivatkozunk az adatkezelés jogalapjára is, valamint az Önt az ezekkel az adatokkal összefüggésben megillető jogokat.

2. Adatkezelők

Az Adatvédelmi nyilatkozat teljes egésze a vállalatcsoport valamennyi tagjára vonatkozik. A vállalatcsoporthoz tartozik a Friedl Steinwerke GmbH, a Kieswerke Friedl GmbH, a Friedl Gesellschaft.m.b.H. és a Friedl Kies GmbH.

Az Ön adatainak feldolgozásáért és kezeléséért az alábbi vállalatok felelnek: 

Friedl Steinwerke GmbH
Industriegelände
A-7331 Weppersdorf
Tel +43 2618 3208-0
www.steinwerke.at
FN 476441 z

Kieswerke Friedl GmbH
Industriegelände
A-7331 Weppersdorf
Tel +43 2618 3208-0
www.friedl-kies.at
FN 476428 f

Friedl Gesellschaft m.b.H.
Untere Hauptstraße 366
7223 Sieggraben
Tel +43 2621 2251 0
FN 124973 i

Friedl Kies GmbH
Untere Hauptstraße 366
7223 Sieggraben
Tel +43 2621 2251 0
FN 124973 i

A Facebook Pixel (lásd 15. pont) használata tekintetében az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 26. cikke értelmében közös adatkezelőnek minősül:

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Írország

Amennyiben adatait közösségi médiában való megjelenésünk keretében dolgozzuk fel (lásd 12. pont), akkor a mindenkori platformmal közösen felelünk az Ön adataiért. Ez a következő platformokra vonatkozik:

- Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
- Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA),
- YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Az Ön adatainak védelme fontos a számunkra, ezért problémáival, kérdéseivel kapcsolatban bármikor rendelkezésre állunk.

Kérjük, adatvédelemmel kapcsolatos valamennyi megkeresését küldje el nekünk e-mailben a online-service@steinwerke.at címre, vagy postán a fenti címek valamelyikére.


3. Személyes adatok feldolgozása

Kizárólag azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsát. Ez történhet személyesen, az üzlethelyiségeinkbe tett látogatás során, szakkiállításokon és hasonló eseményeken, e-mailben történő ajánlatkéréskor, vagy weboldalunk illetve webshopunk használata keretében, valamint saját adatbevitel, például regisztrációs vagy megrendelési folyamat során, a velünk való kapcsolatfelvétel, nyereményjátékban való részvétel vagy hírlevelünkre való jelentkezés alkalmával. A személyes adatokat Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban dolgozzuk fel a szerződés végrehajtása, a teljesítés lebonyolítása, a vevővel való kommunikáció (online, e-mail, telefon, nyomtatvány), weboldalon történő (opcionális) fióklétrehozás, ügyfélszolgálat, ügyféladatok elemzése, meglévő vevőkkel kapcsolatos marketing, hírlevél küldése, nyereményjátékok bonyolítása, jogokkal és jogos érdekkel szembeni védelem valamint könyvelési, adózási és egyéb nyilvános feladatok teljesítése céljával.

 A következő személyes adatokat minden esetben feldolgozzuk:

 • Telefonszám, e-mail-cím, cégnév, cégnév rövidítése (elérhetőség) 
 • Megszólítás, név, utónév, cím, IP-cím, oldal hivatkozója (személyes adatok) 
 • Szállítási feltételek, szállítási cím, megrendelés dátuma, beszerzett áru vagy termék (szerződés adatai) 
 • Banki adatok, közösségi adószám (elszámoláshoz szükséges adatok)

4. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatait mindig a GDPR mindenkor hatályos előírásaival és az osztrák adatvédelmi törvénnyel összhangban kezeljük. Az Ön személyes adatainak kezelése történhet az Ön hozzájárulása alapján vagy a szerződésteljesítés érdekében, de saját jogos érdekünk alapján vagy jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében is.
Adatfeldolgozás az Ön önkéntes hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikke 1.a) bekezdése szerint:
az Ön által önkéntesen megadott adatokat kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített célokból dolgozzuk fel, különösképpen, hogy az Ön számára biztosíthassuk, fejleszthessük, javíthassuk ezt a weboldalt, marketing- és reklámcélokból, valamint az Ön fiókjának weboldalunkon való létrehozása céljából. Hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.
 Adatfeldolgozás szerződésteljesítés érdekében a GDPR 6. cikke 1.b) bekezdése szerint:
az Ön adatainak feldolgozása termékeink és szolgáltatásaink értékesítése, beszerzés és logisztika, valamint vevőkezelés céljából történik.
Adatfeldolgozás jogi kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 6. cikke 1.c) bekezdése szerint:
az Ön személyes adatainak feldolgozására lehet szükség különböző, törvény által előírt és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, pl. az osztrák vállalkozási törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch, UGB) vagy az adózás rendjéről szóló osztrák törvény (Bundesabgabenordnung, BAO) által előírt esetekben.
Jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatfeldolgozás a GDPR 6. cikke 1.f) bekezdése szerint:
Fennálló érdekek mérlegelése alapján, a tényleges szerződésteljesítésen túl saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése is indokolhatja az adatfeldolgozást, különösen a vevővel folytatott kommunikáció, vevőelemzések, a törvények betartása, vállalatunk védelme szerződésszegéssel és törvénysértő magatartással szemben, stb.

5. Személyes adatainak továbbítása harmadik feleknek

Adatait kizárólag a GDPR rendelkezéseit betartva továbbítjuk, különösen szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy az Ön korábbi hozzájárulása alapján.

Adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik feleknek, amennyiben ezt a szerződés teljesítése, adatvédelmi okok (Amazon, Frankfurt), jogi kötelezettségek teljesítése, például nemzeti hatóságok kérése vagy bírósági végzés szükségessé teszi, vagy amennyiben ehhez Ön korábban hozzájárult, például a „Kereskedő keresése” menüpontban található kapcsolatfelvételi űrlap kereskedelmi partnerünknek való elküldésével: „A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével hozzájárulok a megadott adataim kiválasztott kereskedőnek/adatkezelőnek történő továbbításához.”

Az Ön adatait vállalatcsoportunkon belül központilag kezeljük, ezért ez nem minősül harmadik félnek való továbbításnak.

6. Adatfeldolgozó

Szerződésteljesítés érdekében történő adattovábbítás történik például akkor, ha adatait olyan vállalat szerverére, vagy olyan vállalatnak továbbítjuk, amely az Ön adatait a mi nevünkben kezeli (adatfeldolgozó). Adatfeldolgozók a következő vállalatok: IT-szolgáltatók, felhőszolgáltatók, IT-Host cégek, ügynökségek, hírlevélküldő szolgáltatók, stb. Adatokat kizárólag az Európai Unión belül továbbítunk.

7. Az adattárolás időtartama

Adatait a lehető legrövidebb ideig tároljuk, addig, ameddig szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Ha Ön a weboldalon található űrlap révén vagy e-mailben keres meg minket, akkor a rendelkezésünkre bocsátott adatait a kérés/kérdés feldolgozása és esetleges utólagos kérdések, visszajelzések kezelése érdekében tizenkét hónapig megőrizzük.

Ha Ön weboldalunkon regisztrál, adatait addig őrizzük meg, amíg ezt jogi kötelezettségeink a felhasználói fiókjának törlését követően szükségessé teszik. Amennyiben Ön három évig nem jelentkezik be fiókjába, a három év leteltével töröljük adatait.

8. Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai

Az érintettként Önt megillető jogokat bármikor érvényesítheti velünk szemben. Jogainak gyakorlásához kérjük, küldje el kérését e-mailben az online-service@steinwerke.at címre, vagy postán, a 2. pontban megadott címek egyikére. A mindenkori jogi előfeltételek teljesülése esetén a következő jogokkal élhet:


Hozzájárulás visszahívása: 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Tájékoztatáshoz való jog:

A GDPR 15. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatai feldolgozásának tényéről, valamint a feldolgozott adatokkal kapcsolatos információkról. Ilyen információk többek közt a feldolgozás céljai, az adatok kategóriái, azon felek, akiknek továbbíthatják az adatait vagy az adatok tárolásának időtartama.


Helyesbítéshez vagy kiegészítéshez való jog: 

A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Amennyiben az általunk kezelt adatok nem helyesek, akkor ezeket késedelem nélkül helyesbítjük, és Önt erről tájékoztatjuk. Továbbá Önnek joga van az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését kérni.


Törléshez való jog: 

A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat töröltesse. A személyes adatainak törléséhez való jog Önt minden alábbi esetben megilleti:

- amennyiben a személyes adatokra többé nincs szükség abból a célból, amelyből azokat felvették vagy egyéb módon feldolgozták, 
- amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását, amely alapján az adatokat feldolgoztuk, és az adatfeldolgozásnak egyéb jogalapja nincs,
- amennyiben Ön tiltakozik az adatfeldolgozás ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az általunk történ

Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hozzájárulni adatainak kezeléséhez, kérjük, erről értesítsen minket. Természetesen késedelem nélkül törölni fogjuk az adatait, és erről tájékoztatjuk Önt. Amennyiben kényszerítő jogi okok akadályozzák a törlést, erről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A GDPR 18. cikke alapján Ön az alábbi esetekben jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérje:

- helyesbítés kérése esetén, amennyiben Ön ezt kifejezetten kéri;
- amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését;
- amennyiben Önnek az adatokra jogi igényekkel kapcsolatban még szüksége van; vagy 
- amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.


Az adathordozhatósághoz való jog:

A GDPR 20. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult kérni tőlünk, hogy ezeket az adatokat közvetlenül másik adatkezelőnek továbbítsuk.


Tiltakozáshoz való jog:

A GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.


Panaszjog:

Továbbá Önnek joga van panaszát az osztrák adatvédelmi hivatal (e-mail: dsb@dsb.gv.at; cím: Barichgasse 40-42, 1030 Wien) elé terjeszteni, amennyiben úgy gondolja, hogy adatainak kezelése a mindenkor érvényes jogszabályokkal, különösen a GDPR rendelkezéseivel ellentétes.

9. Weboldal használata

Weboldalunk használatával Ön hozzájárul adatainak az ebben a nyilatkozatban leírt tárolásához és felhasználásához. A weboldalunkon tett látogatása során a következő adatokat gyűjtjük: A weboldal megnyitásának dátuma, ideje, az Ön IP-címe, az Ön által használt böngésző neve és verziója, a weboldal (URL), amelyet a mi weboldalunkra érkezés előtt felkeresett, bizonyos cookie-k (lásd 11. pont), valamint azok az információk, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a rendelkezésünkre bocsát (különösen ajánlatkérések, kérdések, regisztrálás vagy webshopunkban történő megrendelés esetén). A velünk folytatott levelezéssel vagy egy a weboldalunkon található űrlap adatokkal való kitöltésével Ön elfogadja, hogy az Ön által az űrlapon megadott adatok a leírt célokra (hírlevél, ajánlatkérés, kérdés feldolgozása, stb.) felhasználhatók.

Felhívjuk figyelmét, hogy webshopunkat regisztrált vevőként vagy vendégként is igénybe veheti, utóbbi esetben vendégprofilja 24 óra elteltével érvénytelenné válik.

Amennyiben weboldalunkon befejezetlen hozzászólásokat vagy félbehagyott űrlapot hagy, a megadott adatokat és az Ön IP-címét megőrizzük. Ezt biztonsági okokból, jogsértő tartalmak (sértések, szélsőbal- vagy szélsőjobboldali propaganda, gyűlöltkeltő bejegyzések) közlésének esetére tartjuk fenn.

Ön nem köteles nekünk azokat az adatokat ténylegesen megadni, amelyeket weboldalunkon kérünk. Azonban amennyiben ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk harmadik fél szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Friedl nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak tartalmáért vagy adatvédelmi szabályaiért.


10. Adatkezelés fizetések feldolgozása során

PayPal 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy PayPal fizetések esetén a teljes fizetési folyamatot a fizetési szolgáltató bonyolítja. Ezért az Ön fizetéssel kapcsolatos személyes adatai nem állnak a rendelkezésünkre. Ha Ön úgy dönt, hogy PayPal-lel fizet, a megrendelési folyamat végeztével Önt közvetlenül átirányítjuk a PayPal oldalára. Amennyiben Ön rendelkezik PayPal számlával, akkor oda felhasználói adataival bejelentkezhet, és a fizetést megerősítheti. Amennyiben még nem regisztrált PayPal felhasználó, akkor létrehozhat egy számlát, majd megerősítheti a fizetést. PayPal fizetés esetén az összeg beérkezését általában néhány perccel a megrendelést követően könyveljük, a megrendelt áru összekészítését pedig ezt követően késedelem nélkül megkezdjük. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a PayPal oldalán időnként előfordulnak leállások vagy hibák, amelyek hatáskörünkön kívül esnek. Amennyiben visszaküldi a megvásárolt árut, a vételár összege jóváírásra kerül PayPal számláján. Itt talál további információkat a PayPal-lel kapcsolatban:  
www.paypal.com/de/webapps/mpp/pay-online valamint
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-ful (Adatvédelmi nyilatkozat). 

Utánvét 

Utánvétes fizetés estén a megrendelt áruhoz mellékeljük a számlát.


11. Sütik

Ezen a weboldalon ún. cookie-kat, sütiket használunk. A sütik olyan szövegfájlok, amelyeket a webhely a webböngészőn keresztül helyez el és tárol a felhasználó számítógépén. A weboldal működéséhez használunk egyrészt olyan szükséges sütiket, mint a munkamenet-, CSRF- és időzóna-sütik, a kereskedőkeresést szolgáló Google Maps használatához szükséges sütik, valamint a PayPal mint beágyazott fizetési szolgáltató által elhelyezett sütik – ezeket kizárólag annyi időre helyezzük el a gyorsítótárban, ameddig Ön a weboldalt használja, másrészt használunk állandó sütiket a weboldalunkra visszatérő látogatókkal kapcsolatos információk rögzítésére. Az állandó sütik mindössze egy azonosítószámot tartalmaznak. Nevet, IP-címet, stb. nem tárolnak. Az Ön felhasználói magatartásáról nem készül egyedi profilalkotás.

Azért használunk sütiket, hogy az ide látogatók számára kiegészítő funkciókat és felhasználóbarát élményt nyújthassunk a weboldalunkon. A sütik elhelyezése nélkül mindez nem lenne lehetséges. A sütik révén javítható a weboldalon történő navigálás, elmenthetők az Ön beállításai és preferenciái, optimális módon támogathatjuk a felhasználást, valamint felismerhetjük a visszatérő látogatókat, és weboldalunk ismételt használata esetén lehetőleg vonzó megjelenést nyújthatunk. Sütik révén oldható meg az is, hogy weboldalunkon való látogatása során webshopunkba bejelentkezve maradjon, hogy a kosarába vagy kívánságlistájára helyezett termékeket a rendszer elmentse, és hogy a weboldal zökkenőmentesen működjön.

Sütik segítségével optimalizáljuk felhasználói szempontból a weboldalunkon megjelenő információkat és ajánlatokat. Ahogy már említettük, sütik teszik lehetővé, hogy a visszatérő felhasználókat felismerjük. A visszatérők felismerésének célja, hogy ezen felhasználóink számára megkönnyítsük weboldalunk használatát. Egy sütiket alkalmazó weboldal felhasználójának például nem kell minden látogatásakor újból megadnia a bejelentkezési adatait, mivel ezeket a weboldal a felhasználó számítógépén tárolt sütikből ki tudja olvasni. További példa egy webshop bevásárlókosárért vagy kívánságlistáért „felelős” sütije. A webshop egy süti révén jegyzi meg az árucikket, amelyet a vásárló a virtuális kosarába vagy kívánságlistájára helyezett.

A sütik nem férnek hozzá az Ön számítógépén tárolt semmilyen egyéb adathoz, ezeket nem tudják olvasni vagy szerkeszteni.

Az Ön által használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor tartósan megakadályozhatja, hogy weboldalunk sütiket helyezzen el a számítógépén. A már elhelyezett sütik pedig bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftver segítségével. Ezt minden széles körben használt böngésző lehetővé teszi. Amennyiben Ön a sütik elhelyezését az internetböngészőjében letiltja, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói nem fognak teljes körűen működni.

Emellett hozzájárulásainak kezelését megkönnyítjük az Ön számára.

A sütibeállítások a weboldal minden lapján a jobb alsó sarokban megnyithatók és módosíthatók (Cookie-beállítások).


12. Közösségi média

A közösségi médiában is jelen vagyunk, hogy további kapcsolatfelvételi platformot biztosítsunk az Ön számára.

Megjelenéseink a közösségi médiában a következő platformokon követhetőek nyomon:

- Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),

- Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA),

- YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Amikor felkeresi oldalainkat a közösségi csatornákon, szükség lehet az Önre vonatkozó adatok (különösen bejelentkezési adatainak) feldolgozására. 

Vállalatunkon kívül az adott közösségi média platform üzemeltetője is adatkezelőnek minősül az Ön személyes adatainak vonatkozásában. Amennyiben hatást tudunk gyakorolni az adatkezelésre, akkor a közösségi média platform üzemeltetőjénél, amely az Ön adatait feldolgozza, az adatvédelmi szabályoknak megfelelő eljárást szorgalmazunk. Ebben a tekintetben felhívjuk figyelmét a közösségi média platform adatkezelési nyilatkozatára is. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy a weboldalunkon elhelyezett, közösségi oldalra mutató hivatkozás gombjára kattint, akkor egy harmadik fél (pl. Facebook, YouTube, Instagram) által üzemeltetett weboldalra kerül majd. Az ilyen weboldalakra a saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak, amelyekért vállalatunk nem vállal felelősséget. A közösségi hálózatok üzemeltetői a vállalatunk weboldalát felkereső felhasználó számítógépén vagy más eszközén sütiket helyezhetnek el; egyes közösségi hálózatok ezt attól függetlenül is megteszik, hogy az adott felhasználó nem rendelkezik náluk fiókkal. A sütihasználat szabályairól és az egyes közösségi csatornák személyes adatok védelmére alkalmazott irányelveiről az adott közösségi média platform weboldalán tájékozódhat.

Vállalatunk is kezel olyan adatokat, amelyeket Ön közösségimédia-használata során oszt meg velünk. Az Ön által a közösségimédia-oldalainkon megadott adatokat (pl. felhasználónév, hozzászólások, videók, képek, hivatkozások, nyilvános üzenetek) a közösségi média platform nyilvánosságra hozza, és ezeket mi soha nem kezeljük egyéb célból. Azonban fenntartjuk a jogot, hogy tartalmakat töröljünk, amennyiben ez szükségessé válna. Adott esetben megoszthatjuk az Ön tartalmait az oldalunkon, amennyiben ezt a közösségi média platform lehetővé teszi, és kommunikálunk Önnel a platformon keresztül. Amennyiben Ön kérdést intéz hozzánk valamely közösségi média platformon, akkor tartalomtól függően egyéb, biztonságos kommunikációs csatornákra irányíthatjuk, amelyek biztosítják az adatok bizalmas kezelését.

Az Ön adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének 1.f) bekezdése, mivel az adatkezelés vállalatunk PR-tevékenységeihez, és az Önnel való közösségi médián keresztüli kommunikációhoz fűződő jogos érdeken alapul. 

A fent említett közösségi média platformokat esetenként azért is igénybe vesszük, hogy célzott reklámokat juttassunk el. Ennek jogalapját az Ön közösségi média platform üzemeltetőjének adott hozzájárulása képezi. Amennyiben ezt a hozzájárulást szeretné visszavonni, kérjük, éljen azokkal a visszavonási lehetőségekkel, amelyeket a közösségi média platform szolgáltatója biztosít, mivel ezért az adatkezelésért a közösségi média platform üzemeltetője felel. Ennek az adatkezelésnek a jogalapját a GDPR 6. cikkének 1.f) bekezdése képezi, mivel jogos érdekünk, hogy a lehető legmegfelelőbb célcsoportot szólítsuk meg.


13. Nyereményjáték

Időről időre különböző nyereményjátékon való részvétel lehetőségét kínáljuk Önnek. Kérjük, mindig legyen figyelemmel a mindenkori nyereményjátékra vonatkozó részvételi feltételekre, ezek nem feltétlenül egyformák minden játék esetén. Ahhoz, hogy részt tudjon venni a nyereményjátékban, a kapcsolódó értesítések és esetleges nyeremények elküldéséhez adatokra van szükségünk Öntől. 

Ilyen adatok lehetnek:

- Telefonszám, e-mail-cím (elérhetőségek) 

- Megszólítás, név, utónév, cím, IP-cím, oldal hivatkozója (személyes adatok) 

- adott esetben banki adatok, közösségi adószám (elszámoláshoz szükséges adatok) 

A nyereményjáték keretében történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1.b), szerződésteljesítést érintő bekezdése, mivel Ön a részvételi feltételek alapján adja meg nekünk az adatait, amely szerződéses viszonyt jelent. Az egyes nyereményjátékokkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a mindenkori részvételi feltételeket.

Adatait a nyereményjáték lezárását követő 12 hónapon belül töröljük. A nyertesek adatait a szerződésteljesítéshez szükséges időtartamon keresztül tároljuk, a törvény vagy szerződés által előírt garanciális és jótállási jogok elévüléséig. Ennek a határidőnek a lejárta után a szerződéses viszony kereskedelmi vagy adótörvény által megkövetelt adatait őrizzük meg a jogszabály által meghatározott időtartam alatt.

Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulását bármikor visszavonhatja a online-service@steinwerke.at címre küldött rövid üzenetben.

Egyes nyereményjátékok esetében a lebonyolításhoz szükség lehet arra, hogy az Ön adatait továbbítsuk együttműködő partnereinknek vagy azok feldolgozásával megbízzuk együttműködő partnereinket, akik a nyereményjátékok lebonyolításában minket támogatnak. Együttműködő partnereinkről az adott játék részvételi feltételeiben nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben az Ön adatait harmadik feleknek továbbítjuk (pl. nyeremények küldése, nyereményjátékok lebonyolítása céljából), akkor erre a részvételi feltételekben külön felhívjuk a figyelmet. 

Amennyiben a nyereményjátékot valamely közösségi platformon (pl. Facebook) szervezzük, megkérjük, hogy vegye figyelembe az adott platform adatvédelmi irányelveit is.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a nyereményjáték lebonyolítása céljából adatait továbbítsuk, akkor bizonyos körülmények között a részvételre nincs lehetőség.

Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikkének szerződésteljesítést érintő 1.b) bekezdése, valamint az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke 1.a) bekezdése szerint.


14. Hírlevél

Hírlevelünkben rendszeres időközönként tájékoztatást nyújtunk aktuális ajánlatainkról, értékesítési és termékinformációkról, közelgő eseményekkel kapcsolatos tudnivalókról és az aktuális reklámtevékenységeinkről. 

Amennyiben fel kíván iratkozni a hírlevélre, kérjük, érvényes e-mail-címet adjon meg. A hírlevélre való feliratkozással Ön egyszersmind nyilatkozik, hogy hozzájárul a hírlevél fogadásához és az adatainak e célból történő kezeléséhez.

A hírlevél küldését következő partnerünk végzi:

media4more GmbH
Marktplatz 16
A-2380 Perchtoldsdorf

A hírlevélről a küldéséhez való hozzájárulása visszavonásával bármikor leiratkozhat. Az ehhez szükséges hivatkozást minden e-mailben küldött hírlevelünkben megtalálja.


15. Analitikai eszközök és reklám

Google Analytics használata

Weboldalunk Google Analytics-et használ. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Ennek során az Ön számítógépén elhelyezett sütiket, szövegfájlokat használunk fel, hogy elemezhessük, hogyan használja a weboldalunkat. A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal-látogatók magatartásának elemzését. Ennek során különböző használati adatokhoz jutunk, pl. oldalak megnyitásával, oldalon töltött időtartammal, alkalmazott operációs rendszerekkel kapcsolatban. Ezeknek az elemzési eszközöknek a használata a GDPR 6. cikke 1.f) bekezdésén alapul, mivel a felhasználói magatartás elemzése webes kínálatunk és reklámjaink optimalizálásához jogos érdekünk. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértünk, akkor az adatkezelés kizárólag az Ön, bármikor visszavonható, hozzájárulásán alapul.

A süti által generált adatokat a weboldal Ön általi használatáról általában egy az Amerikai Egyesült Államokban található Google-szerverre továbbítják, majd ott tárolják. A sütikkel, felhasználófelismeréssel (pl. felhasználóazonosító) vagy hirdetési azonosítókkal (pl. duplaklikk-sütik, Android hirdetési azonosító) kapcsolatos, Google által tárolt felhasználói és esemény szintű adatokat 14 hónap elteltével anonimizálják vagy törlik. 

Bővebb információt talál erről itt: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

A Google-lal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során messzemenőkig betartjuk az európai adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

IP-anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálást. Az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térség államain belüli további felhasználás előtt lerövidíti, és ezt követően csak ebben a formában, azonosításra nem alkalmas formában használják.

A Google vállalatunk megbízásából ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje weboldalunk Ön általi használatát, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalt tevékenységekről, és hogy számunkra további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics használatával az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet nem vonják össze a Google birtokában álló egyéb adatokkal. A sütik tárolását böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói nem vagy csak korlátozottan működnek majd.

Továbbá Ön megakadályozhatja, hogy a süti által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címét) a Google rögzítse és feldolgozza. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi hivatkozáson megtalálható böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi szabályairól itt talál bővebb információt: https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Tag Manager használata

Weboldalunk a Google Tag Managert használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager olyan eszköz, amely révén követő- vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat ágyazhatunk be weboldalunkba. A Google Tag Manager maga nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol sütiket és nem végez önálló elemzéseket sem. 

Pusztán a rajta keresztül beágyazott eszközök kezelését és irányítását teszi lehetővé. A Google Tag Manager rögzíti az Ön IP-címét, amelyet a Google amerikai anyavállalatához is továbbíthatnak.

A Google Tag Manager használata a GDPR 6. cikke 1.f) bekezdésén alapul, mivel a különböző eszközök weboldalunkba való gyors és egyszerű beágyazása és kezelése jogos érdekünk. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértünk, akkor az adatkezelés kizárólag az Ön, bármikor visszavonható, hozzájárulásán alapul.

Google Ads használata

Weboldalunk Google Ads-et használ. A Google Ads a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online reklámprogramja.

A Google Ads lehetővé teszi, hogy reklámokat helyezzünk el a Google keresőmotorján vagy harmadik felek weboldalán, ha a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket beír a Google-ba (kulcsszó szerint célzott hirdetések). Továbbá a Google rendelkezésére álló felhasználói adatok (pl. helyadatok, érdeklődés) révén célzott hirdetéseket is megjeleníthetünk (célcsoport szerinti hirdetések). Ezeket az adatokat kvantitatív módon értékelhetjük, például úgy, hogy megvizsgáljuk, mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hogy hány hirdetésre kattintottak rá.

A Google Ads használata a GDPR 6. cikke 1.f) bekezdésén alapul, mivel a termékeink és szolgáltatásaink lehető leghatékonyabb értékesítése jogos érdekünk. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértünk, akkor az adatkezelés kizárólag az Ön, bármikor visszavonható, hozzájárulásán alapul.

Az adatbiztonság érdekében az Amerikai Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott általános szerződési feltételeket alkalmazzuk. További részleteket talál erről itt: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

A Facebook Pixel használata

Weboldalunk a Facebook Pixel felhasználóesemény konverziómérését használja. Ezt a szolgáltatást a Facebook Ireland Limited, 4 Canal Square, Dublin 2, Írország nyújtja. Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook által rögzített adatokat az Amerikai Egyesült Államokba és más harmadik országokba is továbbítják.

Ennek az alkalmazásnak a használatával nyomon tudjuk követni a weboldal-látogatási magatartását, miután Önt egy Facebook-hirdetésre való kattintás után átirányítják vállalatunk weboldalára. 

Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések statisztikai és piackutatási célból történő értékelését, hogy jövőbeli reklámtevékenységeinket optimalizálhassuk.

Az így gyűjtött adatok nem alkalmasak azonosításra. Azonban az adatokat a Facebook tárolja és feldolgozza, így lehetséges az adatok mindenkori felhasználói profillal való összekapcsolása, és a Facebook, a Facebook adatvédelmi irányelveinek megfelelően, az adatokat saját reklámcéljaira felhasználhatja. Így a Facebook lehetővé teheti saját oldalain és harmadik fél weboldalain a hirdetések bekapcsolását. Az adatok ilyen típusú felhasználása vállalatunk weboldal-üzemeltetőként gyakorolt hatáskörén kívül esik.

A Facebook adathasználati irányelve itt olvasható: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

A Facebook Pixel használata a GDPR 6. cikke 1.f) bekezdésén alapul, mivel a közösségi médiát is használó, lehető leghatékonyabb reklámtevékenységek végzése jogos érdekünk. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértünk, akkor az adatkezelés kizárólag az Ön, bármikor visszavonható, hozzájárulásán alapul.

Az adatbiztonság érdekében az Amerikai Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott általános szerződési feltételeket alkalmazzuk. További részleteket talál erről itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és itt: https://hu-hu.facebook.com/help/566994660333381?cms_id=566994660333381.

Amennyiben a fent leírt eszközök segítségével személyes adatokat rögzítünk weboldalunkon, és azokat a Facebooknak továbbítjuk, akkor vállalatunk és a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelőnek számít. A közös adatkezelés kizárólag az adatok rögzítésére és azok Facebooknak való továbbítására korlátozódik. 

Az adattovábbítást követő, Facebook általi feldolgozás nem tartozik a közös adatkezelés hatálya alá. A közös adatkezelésről vállalatunk megállapodást kötött a Facebookkal, amely rögzíti közös kötelezettségeinket. A megállapodás szövege itt található: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

Ennek a megállapodásnak az értelmében mi felelünk a Facebook-eszközök használatával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatásért és azért, hogy az eszközöket az adatvédelmi törvényekkel összhangban helyezzük el weboldalunkon. A Facebook-termékek adatbiztonságáért a Facebook felel. Az érintettek Facebook által feldolgozott adatokkal kapcsolatos jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebookkal szemben kell érvényesíteni. Amennyiben Ön vállalatunkkal szemben kívánja gyakorolni érintetti jogait, akkor megkeresését kötelesek vagyunk a Facebooknak továbbítani. 

A Facebook adatvédelmi tájékoztatójában további információkat talál magánéletének védelmével kapcsolatban: https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Az „egyéni hirdetések” remarketing funkciót a hirdetésbeállítások oldalon, az alábbi linken tilthatja le. Felhívjuk figyelmét, hogy ehhez be kell jelentkeznie Facebook-fiókjába: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Amennyiben Ön nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a felhasználásalapú Facebook-hirdetéseket az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) weboldalán https://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices letilthatja.

16. Google Maps használata

Weboldalunk a Google Mapset használja, amely a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország terméke. A Google Mapset a térkép megjelenítésére használjuk, hogy könnyebben megtalálhassa telephelyeinket és kereskedelmi partnereinket, és hogy szolgáltatásunkat még jobban az Ön igényeire tudjuk szabni. Ahhoz, hogy Ön a Google Maps szolgáltatásait teljes mértékben ki tudja használni, az adatait a Google feldolgozza. A tárolt adatok közé tartoznak a beírt keresési kifejezések, az Ön IP-címe és tartózkodási helyének szélességi és hosszúsági foka. Ha az útvonaltervezőt használja, akkor a beírt kiindulási cím is mentésre kerül, ez az adatrögzítés a Google Maps weboldalán történik, így vállalatunk hatáskörén kívül esik. A Google Maps használatának jogalapját a GDPR 6. cikke 1.a) bekezdése értelmében az Ön hozzájárulása képezi. A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet bármikor visszavonhat.

Mivel a Google Mapset beágyaztuk weboldalunkba, ezért legalább egy (NID nevű) sütit elhelyezünk a böngészőjében. Ez a süti adatokat tárol az Ön felhasználói magatartásáról, ezeket az adatokat a Google saját szolgáltatásainak optimalizálására és a hirdetések személyre szabására használja. A süti által generált adatokat a weboldal használatáról általában egy az Amerikai Egyesült Államokban található Google-szerverre továbbítják, majd ott tárolják. A Google által tárolt adatokat anonimizálják, és egy bizonyos időtartam leteltével törlik. Bővebb információt talál erről itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=at 

A Google-lal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Maps használata során messzemenőkig betartjuk az európai adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait. Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

17. Álláshirdetésre jelentkezők adatai 

Adatainak (a teljes pályázati anyagában szereplő információknak) önkéntes rendelkezésre bocsátásával Ön beleegyezik, hogy az adatait vállalatunk kizárólag a pályázati folyamat keretében feldolgozza. A jelentkezése során (online, e-mailben, postán vagy személyesen) megadott személyes adatokhoz, mint például név, cím, születési dátum, stb. vállalatunkon belül csak munkatársaink korlátozott köre fér hozzá, és személyes adatait természetesen bizalmasan kezeljük. Hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja, amely esetben adatait és beküldött dokumentumait töröljük rendszereinkből. Ha szeretné hozzájárulását visszavonni, kérjük, küldjön erről e-mailt a bewerbung@steinwerke.at címre.

Amennyiben létrejön a munkaviszony, akkor a pályázati folyamat során gyűjtött és tárolt adatokat a szerződéskötést megelőző feladatokhoz felhasználjuk (pl. munkaszerződés előkészítése).

A pályázati folyamat lezárása után tájékoztatjuk Önt jelentkezése állapotáról. Amennyiben nem Önt választjuk a megpályázott pozícióra, hozzájárulása esetén adatait nyilvántartásunkban megőrizzük, hogy Önt a jövőben megnyíló, profiljának megfelelő pozíciókról tájékoztathassuk. 

Amennyiben ehhez nem kíván hozzájárulni, adatait haladéktalanul töröljük. Ha pályázati adatait töröltetni szeretné, kérjük, erről küldjön e-mailt a bewerbung@steinwerke.at címre.

Állapot: 2023. szeptember   Friedl Csoport